yandex
...

خط مشی کیفیت

تمام محصولات آکفیکس درمنطقه صنعتی که در 25000 متر مربع مساحت در هادیمکوی استامبول ساخته شده است با کیفیت بسیار بالا و با در نظر داشت استنداردهای ایزو9001 تولید میشود.

تمام مراحل تولید, شامل مواد خام , و موارد تولید نهایی زیر نظر متخصصان مسلکی وشرایط ایمنی ویژه تولید میشود

بنابر این به هیجوجه حتی یک عدد از محصولات با کیفیت پایین و دارای نقص از خط تولید عبور کرده نمیتواند

برای ما تنها کیفیت خود محصول معیار نبوده بلکه تمام مراحل تولید از بسته بندی تا تحویل به مشتری و کسب رضایت مشتری هدف نهایی ماست.